1930's Background Tumblers

1930's Background Tumblers


 
1930's Background Tumblers
   
Quantity:    


100 3.5" Background white tumblers

Pre-cut Background Tumblers in beautiful white on white prints